stolica-bajek.pl stolica-bajek.pl english version
  • BIP

Aktualności

Konkurs Moja ulubiona postać bajkowa

2014-08-26

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat do udziału w konkursie "Moja ulubiona postać bajkowa". Zadaniem uczestników jest nadesłanie pracy plastycznej lub literackiej (zależnie od kategorii wiekowej) do Centrum Bajki do 30 września. Czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu „Moja ulubiona postać bajkowa”

1. Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
2. Celem konkursu jest:
- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej ulubionej bajkowej postaci lub w wykonaniu pracy plastycznej,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
- wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych,
- propagowanie bajek i baśni,
- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej lub literackiej swojej ulubionej postaci bajkowej
4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6–13 lat
5. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
- wiek 6-9 lat
- wiek 10-13 lat
6. Zadaniem uczestników jest:
- wiek 6-9 lat: nadesłanie pracy plastycznej, w formie płaskiej, wykonanej w dowolnej technice, przedstawiającej swoją ulubioną postać bajkową.
- wiek 10-13 lat: nadesłanie pracy literackiej napisanej
w dowolnym gatunku (opowiadanie, opis, wiersz itp.) przedstawiającej bajkową postać,
jej przygodę itp.
7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę w terminie do 30.09.2014r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres Europejskiego Centrum Bajki.
8. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
- praca plastyczna: forma papierowa, płaska (nie elektroniczna),
- praca literacka nie może być krótsza niż 1 strona A4, napisana czcionką 12 i nie powinna przekraczać 6 stron w takim też wymiarze,
- każda praca (literacka lub plastyczna) podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, adres i numer telefonu
9. Ocenie podlegać będą:
- ciekawy pomysł,
- interesujący opis lub wykonanie.
10. Do każdej pracy prosimy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie.
11. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie trzech nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca oraz 5 wyróżnień w postaci książek.
12. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 października 2014r. roku na stronie internetowej Organizatora www.stolica-bajek.pl w zakładce Aktualności.
14. Wręczenie nagród nastąpi 12 października 2014 r. W tym dniu odbędzie się w Europejskim Centrum Bajki Zjazd Postaci Bajkowych.
15. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu.
16. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
17. Kontakt w sprawie konkursu:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1 28-133 Pacanów
tel. 041 376 50 88, e-mail: biblioteka@pacanow.eu

 


< powrót do listy

Patroni honorowi    |    Patroni medialni
Województwo świętokrzyskiePacanówTVP KielceRadio KielceMiastodzieciCzasdzieciRepublikadzieciPIKWici.info.QlturkaEduPełzakiBusko.com

© 2009 Europejskie Centrum Bajki. Wszelkie prawa zastrzeżone

  • Program Regionalny
  • Województwo Świętokrzyskie
  • Unia Europejska

Projekt "Wypromowanie Pacanowa jako Europejskiej Stolicy Bajki poprzez cykl imprez i wydarzeń kulturalnych"
Współfinansowany ze środków Uni Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ 2007-2013
...Dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...


Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/ecb/ftp/stolica-bajek/system/logs.php on line 39